Diyabetik Ayakta Endovasküler Tedavi

Gelişen teknoloji ve artan tecrübe ile, artık birçok merkezde endovasküler girişim, periferik arter hastalığı ve diyabetik ayak tedavisinde öncelikli revaskülarizasyon seçeneği
olarak kabul görmektedir. Özellikle diyabet, kendine has
damarda bıraktığı ayak izleri, endovasküler girişimde spesifik zorluklar, ayak tutulumu dışında eşlik eden ciddi komorbiditeler ve girişime rağmen, non-diyabetik popülasyona oranla yüksek majör ampütasyon oranları nedeniyle çok özel bir yaklaşım gerektirmektedir. Bugün birçok merkezde diyabetik ayakta ilk tedavi opsiyonu olarak endovasküler girişim kullanılmasına rağmen, diyabetik ayağın tedavisini organize etmek ve revaskülarizasyon seçeneğini belirlemek multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu konuda, lokal merkez tecrübesi de kritik önem taşır.

Periferik arter hastalığının tedavisi için ana rehber olarak kullanılan TASC dökümanı, diz altı bölge için genel konsensuslar sunmaktan uzaktır ve diyabetiklere özel bir doküman değildir. Özellikle diyabetin ana hedefi olan diz altı bölge için,revaskülarizasyon opsiyonları açısından gri bir zon oluşmaktadır. Giderek artan endovasküler tecrübe ve teknolojik ekipmanlardaki ilerleme, endovasküler tedaviyi bu hasta grubunda ilk yaklaşım tedavisi haline getirmektedir.

Bacak atar damar tıkanıklıkları, hastanın doğru değerlendirilmesi ve uygun tedavinin yapılmasını gerektiren ciddi bir hastalıktır. Belirli bir oranda hastada, eşlik eden şah damar hastalığı ve/veya kalpte koroner arter hastalığı bile olabilir. Bu nedenle doktor seçimi yaparken dikkatli davranılması hasta için hayati bir öneme sahiptir. Uzm Dr. Osman YAŞAR IŞIKLI, bu alandaki tecrübesiyle sizlere yardımcı olmaktadır. Daha fazla bilgi için KARAMAN bölgesinde yer alan doktorumuzla iletişim kurabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.